Najavljujemo projekat “ČARAPANI FROM THE NEIGHBOURHOOD – Roma and non Roma young people advocating for human rights”

Sa zadovoljstvom najavljujemo projekat koji će se održati u junu 2018. u Vrnjačkoj banji.

Projekat “ČARAPANI FROM THE NEIGHBOURHOOD – Roma and non Roma young people advocating for human rights” zvanično je započeo sa realizacijom 1. aprila 2018, a implementiraće ga Udruženje Ljudima od ljudi uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope , https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation .

Projekat se bavi pitanjima ljudskih prava, ravnopravnosti, inkluzije, diskriminacije, kao i segregacije konkretno romske nacionalne manjine sa fokusom na lokalnu zajednicu grada Kruševca. Kao i edukacijom mladih kako bi bili podstaknuti na samoosvešćivanje i razmišljanje o ovim važnim temama i socijalnim pitanjima i ubuduće sami uticali sa svojim vršnjacima na kreiranje zajednice i svesti o životu u zajedništvu u svojoj lokalnoj sredini.

Projekat kao osnovnu aktivnost ima sedmodnevni umetnički proces koji će u junu okupiti mlade, kao i mlade pripadnike romske nacionalne manjine iz lokalne zajednice grada Kruševca. Uz odgovarajući poziv za učesnike, grupu će činiti mladi sa i bez iskustva u omladinskom radu zainteresovani za temu i metode rada koje projekat podrazumeva. Broj učesnika je ograničen na 20. Pristup i tehnike rada koje će se ovom prilikom koristiti jesu tehnike savremenog plesa i pozorišne metodologije. Intenzivan umetnički rad rezultiraće javnom prezentacijom u vidu performansa u Vrnjačkoj banji.

Ujedno, nakon umetničkog procesa, učesnici projekta imaju mogućnost da po ugledu na edukativni pristup, tehnike i metodologije koje će iskusiti, naučeno primene u praksi. Kao i da uz mentorsku pomoć trenera na projektu osmisle aktivnosti koje bi želeli da organizuju, implementiraju i samim tim preuzmu ulogu lidera i aktivnu ulogu u društvu i svojoj lokalnoj zajednici u Kruševcu. Pomenuta aktivna uloga se direktno odnosi na temu projekta i socijalni aspekt, a to je inkluzija romske nacionalne manjine u društvo. Na taj način ne samo da imaju priliku da nauče kako da osmisle radionicu, već stiču lične veštine i znanje putem neformalnog obrazovanja koje direktno doprinose profesionalnom razvoju i napretku.

Naziv “čarapani” je svima dobro poznat s obzirom da se u istoriji pominje kao drugo ime za stanovnike Kruševca. Želeli bismo da iskoristimo polazno stanovište međuljudskih odnosa, a to je svest i spoznaja o tome šta znači naći se na mestu druge osobe ili kako se u narodu kaže “biti u tuđim čarapama”.

Više informacija o projektu kao i javni poziv za učešće sledi uskoro.

About Author

administratorPeople2People NGO